Selectați [ ON ] pentru acces la o gamă de viteze mai mici de expunere în modul M .

 • Când este selectat [ OFF ], viteza minimă a obturatorului variază în funcție de rata de cadre, după cum urmează.

  • 120p : 1/125 s

  • 100p : 1/100 s

  • 60p : 1/60 s

  • 50p: 1/50 s

  • 30p : 1/30 s

  • 25p : 1/25 s

  • 24p : 1/25 s

 • Când este selectat [ ON ], vitezele minime ale obturatorului pentru ratele de cadre de la 60p la 24p scade la 1 / 4 s. Cele pentru 120p și 100p nu se schimbă.

 • Selectarea [ ON ] și alegerea unei viteze reduse a obturatorului ajută la prevenirea creșterii prea mari a sensibilității ISO în timpul fotografiilor cu cerul de noapte și cu alte subiecte întunecate.

 • Videoclipurile înregistrate la viteze mici de expunere când este selectat [ ON ] vor include copii repetate multiple ale acelorași cadre.

 • Pentru a reduce neclaritatea cauzată de mișcarea camerei în videoclipurile înregistrate la viteze mici de expunere în timp ce este selectat [ ON ], vă recomandăm să montați camera pe un trepied.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video