Setările afectate atunci când bracketingul este activat în modul M și [ OFF ] este selectat pentru [ Setări sensibilitate ISO ] > [ Control sensibilitate ISO automată ] în meniul de fotografiere sunt determinate de opțiunile selectate pentru [ Bracketing automat ] > [ Set bracketing automat ] în meniul de fotografiere și opțiunea aleasă pentru Setarea personalizată e6 [ Bracketing automat (mod M) ].

Setare personalizată e6
[ Bracketing automat (mod M) ]

Meniul de fotografiere
[ Bracketing automat ] > [ Set de bracketing automat ]

Bracketing AE și bliț

Bracketing AE

F

[ Bliț/viteză ]

Viteza obturatorului și nivelul blițului

Viteza obturatorului

G

[ Bliț/viteză/diafragma ]

Viteza obturatorului, diafragma și nivelul blițului

Viteza obturatorului și diafragma

H

[ Bliț/diafragma ]

Diafragma și nivelul blițului

Deschidere

9

[ Sensibilitate bliț/ISO ]

Sensibilitatea ISO și nivelul blițului

Sensibilitate ISO

I

[ Numai bliț ]

Nivelul blițului

  • Când este selectat [ PORNIT ] pentru [ Setări sensibilitate ISO ] > [ Control sensibilitate ISO automată ] în meniul de fotografiere, aparatul foto va varia nivelul blițului și/sau sensibilitatea ISO conform [ Sensibilitate bliț/ISO ], indiferent de opțiunea selectată pentru setarea personalizată e6 [ Bracketing automat (mod M) ].

Bracketing bliț

Bracketingul blițului se realizează numai cu controlul blițului i-TTL sau q A (apertura automată).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video