Alegeți dacă butonul de declanșare poate fi folosit pentru focalizare.

Opțiune

Descriere

[ Obturator/AF-ON ]

Aparatul foto focalizează când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate.

[ Numai AF-ON ]

Aparatul foto nu focalizează când butonul de declanșare este apăsat până la jumătate.

  • Evidențiați [ Numai AF-ON ] și apăsând 2 afișează opțiunile [ Eliberare nefocalizată ].

Opțiune

Descriere

[ Activați ]

Fotografiile pot fi realizate ori de câte ori este apăsat butonul de declanșare (prioritate de declanșare).

[ Dezactivare ]

  • Fotografiile pot fi realizate numai când camera este focalizată (prioritate focalizare).

  • Focalizați folosind butonul AF-ON sau alte comenzi cărora le-a fost atribuit AF-ON.

Atenție: „ Funct AF

Dacă este selectat [ Punct AF ] pentru modul zonă AF cu setarea personalizată a6 [ Activare AF ] setată la [ Numai AF-ON ] și [ Dezactivare ] aleasă pentru [ Declanșare nefocalizată ], declanșatorul poate fi eliberat indiferent dacă sau nu subiectul este focalizat.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video