Alegeți afișajele vizorului accesibile prin apăsarea butonului DISP în timpul fotografierii.

  • Evidențiați elementele ([ Afișaj 2 ] la [ Afișaj 4 ]) și apăsați J pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ). Numai afișajele marcate cu bifa ( M ) pot fi accesate prin apăsarea butonului DISP în timpul fotografierii. [ Display 1 ] nu poate fi deselectat.

  • Pentru a alege indicatorii care apar în afișajele [ Afișaj 1 ] până la [ Afișaj 4 ], evidențiați opțiunea corespunzătoare și apăsați 2 . Puteți apoi evidenția elementele și apăsați J pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ). În afară de [ Comenzi tactile ], opțiunile sunt aceleași cu cele pentru Setarea personalizată d18 [ Afișare fotografiere monitor personalizat ] ( d18: Afișare fotografiere monitor personalizat ).

  • Pentru a finaliza operația, apăsați G .

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video