Dacă este selectat [ PORNIT ], inelul de focalizare va îndeplini rolul atribuit în prezent inelului de control utilizând Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ].

  • Când este selectat [ ON ], inelul de control funcționează numai în rolul [ Focalizare (M/A) ].

  • Această opțiune se aplică numai lentilelor compatibile.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video