Alegeți dacă iluminatorul de asistență AF încorporat se aprinde pentru a ajuta la operarea focalizării în modul foto când iluminarea este slabă.

Opțiune

Descriere

[ ON ]

În modul foto, iluminatorul se va aprinde după cum este necesar când AF‑S este selectat pentru modul de focalizare.

[ OFF ]

Iluminatorul nu se aprinde pentru a ajuta la operația de focalizare. Este posibil ca camera să nu poată focaliza atunci când iluminarea este slabă.

Iluminator AF-Asist
  • Iluminatorul de asistență AF are o rază de acțiune de aproximativ 1–3 m (3 ft 4 in–9 ft 10 in.).

  • Scoateți parasolarul obiectivului când utilizați iluminatorul.

  • Nu obstrucționați iluminatorul de asistență AF când este aprins.

  • Unele lentile pot bloca lumina de la iluminatorul de asistență AF la unele sau la toate distanțele de focalizare. Informații despre aceste restricții sunt disponibile din Centrul de descărcare Nikon.
    https://downloadcenter.nikonimglib.com/

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video