Alegeți rata de avans a cadrelor pentru modurile continue de mare viteză și continue de viteză mică.

Opțiune

Descriere

[ Continuu de mare viteză ]

Alegeți rata de cadre pentru modul de eliberare continuă de mare viteză din opțiunile de la [ 20 fps ] la [ 10 fps ].

[ Continuu cu viteză mică ]

Alegeți rata de cadre pentru modul de eliberare continuă la viteză redusă dintre opțiuni care variază de la [ 10 fps ] la [ 1 fps ].

  • Rata efectivă a cadrelor când este selectat [ 8 fps ] este de 7,5 fps.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video