Alegeți un orizont virtual pentru afișarea fotografierii. Orizontul virtual selectat poate fi afișat prin bifarea ( M ) lângă D în lista pentru setarea personalizată d18 [ Afișare fotografiere monitor personalizat ] ( d18: Afișare fotografiere monitor personalizat ) sau d19 [ Afișare fotografiere cu vizor personalizat ] ( d19: Personalizat Afișaj de fotografiere în vizor ).

  • [ Tip A ]: Un indicator mare care arată ruliu și pas umple afișajul.

  • [ Tip B ]: Un indicator de ruliu apare în partea de jos a afișajului și un indicator de înclinare pe marginea sa dreaptă.

  • Indicatorii sunt afișați în verde când camera este la nivel.

Roll

Opțiune

Camera a fost rotită în sensul acelor de ceasornic

Camera a fost rotită în sens invers acelor de ceasornic

[ Tip A ]

[ Tip B ]

Pas

Opțiune

Camera înclinată înainte

Camera înclinată înapoi

[ Tip A ]

[ Tip B ]

Afișarea orizontului virtual

Rețineți că afișajul poate să nu fie precis atunci când camera este înclinată la un unghi ascuțit înainte sau înapoi. Camera nu va afișa orizontul virtual sau indicatorii de înclinare și rostogolire când este ținută la unghiuri la care înclinarea nu poate fi măsurată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video