Selectați treptele folosite pentru reglarea vitezei de expunere, a diafragmei, a bracketing-ului și a expunerii și a compensației blițului.

  • Dacă este selectat [ 1 EV trepte (comp. 1/3 EV) ], modificările la viteza obturatorului, diafragma și bracketing-ul vor fi făcute în trepte de 1 EV și modificările expunerii și compensarea blițului în trepte de 1 / 3 EV.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video