Alegeți cât de receptiv este inelul de control al obiectivului când este atribuit [ Diafragma ], [ Diafragma putere ], [ Compensarea expunerii ] sau [ Sensibilitate ISO ] utilizând setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] sau g2 [ Comenzi personalizate ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video