Când focalizarea maximă este activată în modul de focalizare manuală, obiectele care sunt focalizate sunt indicate prin contururi colorate pe afișaj. Puteți alege culoarea.

Focus Peaking Display

Selectați [ ON ] pentru a activa focalizarea maximă.

Sensibilitatea la vârf de focalizare

Alegeți sensibilitatea maximă a focalizării dintre [ 3 (sensibilitate ridicată) ], [ 2 (standard) ] și [ 1 (sensibilitate scăzută) ]. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai mare adâncimea care va fi afișată ca fiind focalizată.

Focus Peaking Highlight Culoare

Alegeți culoarea de evidențiere.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video