Sensibilitatea de urmărire AF pentru modul video poate fi setată la valori de la 1 la 7.

  • Alegeți [ 7 ] ( Scăzut ) pentru a vă menține focalizarea asupra subiectului original.

  • Dacă subiectul părăsește zona de focalizare selectată când este selectat [ 1 ] ( High ), aparatul foto va răspunde prin deplasarea rapidă a focalizării către un subiect nou din aceeași zonă.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video