Inversați sensul de rotație al cadranelor de comandă pentru operațiunile selectate.

  • Evidențiați [ Compensare expunere ] sau [ Viteză obturator/diafragma ] și apăsați 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ).

  • Apăsați G pentru a salva modificările și a ieși.

  • Modificările se aplică și discului de comandă pentru fotografierea verticală.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video