Setările personalizate sunt stocate într-una dintre cele patru bănci (băncile „A” până la „D”) care pot fi selectate utilizând [ Banca Setări personalizate ]. Modificările aduse setărilor în timp ce este selectată o bancă nu se aplică celorlalte bănci.

Redenumirea setărilor personalizate bănci

O legendă descriptivă poate fi adăugată la numele băncii („A”, „B”, „C” sau „D”) prin evidențierea băncii, apăsând 2 și selectând [ Redenumire ]. Subtitrările pot avea până la 20 de caractere.

Copierea setărilor personalizate bănci

Pentru a crea o copie a unei bănci de setări personalizate, evidențiați banca, apăsați 2 , selectați [ Copiere ] și alegeți o destinație pentru copie.

Restabilirea setărilor implicite

Puteți restabili setările implicite pentru o bancă de Setări personalizate selectată. Pentru a face acest lucru, evidențiați banca și apăsați O ( Q ); va fi afișat un dialog de confirmare. Evidențiați [ Da ] și apăsați J pentru a restabili setările implicite pentru banca selectată.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video