Alegeți intervalul de tonuri afișat de un model zebră atunci când este apăsat un control atribuit anterior [ Gama de tonuri de model ]. Dacă este selectat [ Evidențieri ] sau [ Tonuri mijlocii ], apăsarea butonului de control va afișa un model zebră numai pe zonele din intervalul de tonuri selectat; apăsarea butonului a doua oară ascunde modelul de zebră.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video