Alegeți cât de departe trebuie rotite inelele de focalizare sau de control ale obiectivelor cu montură Z pentru a merge până la capăt de la distanța minimă de focalizare la infinit.

Opțiune

Descriere

[ Neliniar ]

Distanța de focalizare se modifică mult atunci când inelul este rotit rapid și cu o cantitate mică când inelul este rotit lent, indiferent de cât de departe este rotit inelul.

[ 90° ]

Alegeți cât de departe trebuie rotit inelul pentru a merge până la distanța minimă de focalizare până la infinit. Pentru a focaliza de la distanța minimă la infinit când, de exemplu, este selectat [ 90° ], inelul trebuie rotit doar cu 90°. Valorile mai mari permit ajustări mai fine.

[ 120° ]

[ 150° ]

[ 180° ]

[ 210° ]

[ 240° ]

[ 270° ]

[ 300° ]

[ 330° ]

[ 360° ]

[ 540° ]

[ 720° ]

[ Max. ]

Pentru a focaliza de la distanța minimă de focalizare la infinit, este necesară rotirea inelului la distanța maximă permisă la setările curente ale obiectivului.

  • Dacă obiectivul nu acceptă selectarea intervalului de rotație, [ Interval de rotație a inelului de focalizare ] va fi fixat la [ Neliniar ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video