Alegeți cum se comportă subselectorul în timp ce centrul său este apăsat.

Opțiune

Descriere

[ ON ]

Selectorul secundar nu poate fi utilizat pentru a poziționa punctul de focalizare în timp ce centrul este apăsat.

[ OFF ]

Selectorul secundar poate fi folosit pentru a poziționa punctul de focalizare în timp ce centrul este apăsat.

Centrul sub-selectorului, între timp, funcționează în rolul ales pentru [ Sub-selector center ] folosind Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] sau g2 [ Comenzi personalizate ]. Acest lucru este deosebit de remarcabil prin faptul că, dacă alocați [ Mod zonă AF ] centrului subselectorului prin setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ], îl veți putea apoi folosi pentru a comuta temporar modurile zonei AF. fără a interfera cu capacitatea dumneavoastră de a poziționa punctul de focalizare.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video