Alegeți când se luminează panoul de control și butoanele.

  • Dacă este selectat [ OFF ], luminile de fundal se vor aprinde când comutatorul de alimentare este rotit în D . Iluminile de fundal se sting atunci când este apăsat butonul de declanșare.

  • Dacă este selectat [ ON ], luminile de fundal se vor aprinde în timp ce temporizatorul de așteptare este activ. Rețineți că acest lucru crește consumul bateriei. Iluminile de fundal se vor stinge în timp ce butonul de declanșare este apăsat, dar se vor aprinde din nou când butonul este eliberat.

Iluminare de fundal pentru butoane

Următoarele sunt echipate cu lumini de fundal:

1

butonul c

2

butonul BKT

3

butonul c

4

I buton

5

butonul g ( Fn4 ).

6

butonul O ( Q ).

7

butonul X

8

butonul i

9

butonul G

10

butonul K

11

butonul W ( Q ).

12

butonul i pentru fotografiere verticală

13

butonul U

14

butonul T

15

butonul b

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video