Când este selectată [ Măsurare ponderată la centru ], aparatul foto atribuie cea mai mare greutate unei zone din centrul afișajului de fotografiere atunci când setați expunerea.

Opțiune

Descriere

R

[ Mic ]

Camera atribuie cea mai mare greutate unei zone echivalente cu un cerc cu diametrul de 8 mm.

S

[ Standard ]

Camera atribuie cea mai mare greutate unei zone echivalente cu un cerc cu diametrul de 12 mm.

T

[ Medie ]

Ponderarea se bazează pe media întregului cadru.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video