Alegeți dacă selecția punctului de focalizare „se înfășoară” de la o margine la alta a afișajului. Dacă este selectat [ ON ], selectarea punctului de focalizare se va „înfăşura” de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga şi de la stânga la dreapta, astfel încât, de exemplu, apăsând 2 când un punct de focalizare se află la marginea dreaptă a afișajului este evidențiat selectează punctul corespunzător din marginea din stânga.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video