Viteza cu care camera parcurge punctele de focalizare în timp ce selectorul multiplu sau subselectorul este apăsat poate fi aleasă dintre [ Scăzut ] , [ Normal ] și [ Ridicat ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video