Selectarea [ ON ] permite ajustările care se fac în mod normal ținând apăsat un buton și rotind un selector de comandă, să fie făcute prin rotirea selectorului de comandă după eliberarea butonului. Aceasta se termină când butonul este apăsat din nou, butonul de declanșare este apăsat până la jumătate sau temporizatorul de așteptare expiră.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică butoanelor E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U și pentru modul de focalizare.

  • [ Butonul de eliberare pentru a utiliza cadranul ] se aplică și comenzilor cărora le-au fost atribuite anumite roluri utilizând Setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] sau g2 [ Comenzi personalizate ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video