Alegeți o grilă de încadrare pentru modul video. Grila selectată poate fi afișată prin bifarea ( M ) lângă b în lista pentru Setări personalizate g15 [ Afișare fotografiere monitor personalizat ] ( g15: Afișare fotografiere monitor personalizat ) sau g16 [ Afișare fotografiere cu vizor personalizat ] ( g16: Vizor personalizat Afișaj de fotografiere ).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video