Utilizați culori mai calde cu luminozitate redusă în afișajele de fotografiere, meniu și/sau redare. Acest lucru face afișajele mai ușor de vizualizat cu o viziune adaptată la mediile întunecate în timpul fotografierii astronomice și altele asemenea.

Opțiune

Descriere

[ Opțiuni de culori calde pentru afișaj ]

Alegeți dintre următoarele opțiuni.

  • [ Mod 1 ]: Folosiți culori mai calde în afișajele de fotografiere, meniu și redare.

  • [ Mod 2 ]: Folosiți culori mai calde în afișajul meniului. Culorile mai calde sunt, de asemenea, folosite pentru pictograme și alte informații din afișajele de fotografiere și redare, dar nu pentru vizualizarea prin obiectiv sau conținutul imaginilor în sine.

  • [ Dezactivat ]: culorile calde nu sunt utilizate.

[ Luminozitatea afișajului în culori calde ]

Apăsați 1 sau 3 pentru a regla luminozitatea afișajului cu culori calde. Alegeți valori mai mari pentru luminozitate crescută, valori mai mici pentru luminozitate redusă.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video