Dacă este selectat [ PORNIT ] când aparatul foto este utilizat cu o unitate bliț opțională care acceptă sistemul Nikon Creative Lighting, apăsarea unui control căruia i-a fost atribuit [ Previzualizare ] utilizând setarea personalizată f2 [ Comenzi personalizate (fotografiere) ] va emite o modelare flash.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video