Alegeți modul în care aparatul foto ajustează nivelul blițului atunci când este utilizată compensarea expunerii.

Opțiune

Descriere

YE

[ Întregul cadru ]

Aparatul foto reglează atât nivelul blițului, cât și expunerea. Aceasta modifică expunerea pentru întregul cadru.

E

[ Doar fundal ]

Compensarea expunerii este ajustată numai pentru fundal.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video