Blocați setările de expunere sau selectarea punctului de focalizare.

Opțiune

Descriere

[ Blocarea vitezei obturatorului ]

Selectați [ ON ] pentru a bloca viteza obturatorului la valoarea sa actuală în modul M .

  • Pictogramele O apar pe afișajul de fotografiere și pe panoul de control atunci când blocarea vitezei obturatorului este activă.

[ Blocarea diafragmei ]

Selectaţi [ ON ] pentru a bloca diafragma la valoarea sa curentă în modurile A şi M .

  • Pictogramele O apar pe afișajul de fotografiere și pe panoul de control când blocarea diafragmei este activă.

[ Blocarea punctului de focalizare ]

Selectați [ ON ] pentru a bloca selecția punctului de focalizare pe punctul de focalizare selectat în prezent.

  • Blocarea punctului de focalizare nu se aplică atunci când este selectat [ Zona AF automată ] pentru modul zonă AF.

  • Când este selectat [ Subject-tracking AF ], punctul de focalizare va urmări mișcarea subiectului.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video