Când este selectat [ OFF ] pentru [ Setări sensibilitate ISO ] > [ Control sensibilitate ISO automat ] în meniul de fotografiere în modul M , acțiuni precum trecerea la un obiectiv cu o gamă diferită de diafragmă pot provoca modificări neintenționate ale diafragmei. Dacă este selectată o altă opțiune decât [ Menținerea expunerii dezactivată ] pentru [ Păstrare exp. când f/ se modifică ], camera va ajusta viteza obturatorului sau sensibilitatea ISO pentru a menține expunerea la valoarea sa actuală.

  • Alte cazuri în care setările pot fi ajustate automat pentru a menține expunerea includ atunci când:

    • lentilele cu deschideri maxime diferite la zoom minim și maxim sunt mărite sau micșorate sau

    • distanța de focalizare se modifică în timp ce este atașat un micro-lentil.

  • Setarea ajustată pentru a menține expunerea atunci când diafragma se modifică poate fi aleasă dintre [ Viteza obturatorului ] și [ Sensibilitate ISO ]. Selectați [ Menținerea expunerii dezactivată ] pentru a dezactiva această funcție.

  • În funcție de obiectiv, este posibil ca aparatul foto să nu poată menține expunerea curentă la anumite setări.

  • Menținerea expunerii nu este disponibilă în timpul înregistrării video.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video