Alegeți modurile zonei AF care pot fi selectate apăsând butonul pentru modul de focalizare și rotind selectorul secundar de comandă.

  • Evidențiați opțiuni și apăsați J sau 2 pentru a selecta ( M ) sau deselecta ( U ). Modurile marcate cu o bifă ( M ) sunt disponibile pentru selectare prin selectorul secundar de comandă.

  • Pentru a finaliza operația, apăsați G .

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video