Alegeți dacă punctele de focalizare separate pot fi selectate pentru orientarea „largă” (peisaj), pentru orientarea „înalt” (portret) cu camera rotită la 90° în sensul acelor de ceasornic și pentru orientarea „înalt” cu camera rotită cu 90° în sens invers acelor de ceasornic.

  • Selectați [ Dezactivat ] pentru a utiliza același punct de focalizare, indiferent de orientarea camerei.

Camera a fost rotită cu 90° în sens invers acelor de ceasornic

Orientare peisaj (largă).

Camera a fost rotită cu 90° în sensul acelor de ceasornic

  • Selectați [ Punct de focalizare ] pentru a activa selecția separată a punctului de focalizare. Pentru a activa selecția separată a punctului de focalizare și a modului zonă AF, alegeți [ Punct de focalizare și mod zonă AF ].

Camera a fost rotită cu 90° în sens invers acelor de ceasornic

Orientare peisaj (largă).

Camera a fost rotită cu 90° în sensul acelor de ceasornic

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video