Alegeți dacă fotografiile pot fi făcute înainte ca camera să focalizeze când este selectat AF-C .

Opțiune

Descriere

G

[ Lansare ]

Fotografiile pot fi făcute ori de câte ori este apăsat butonul de declanșare (prioritate de declanșare).

B

[ Focalizare + eliberare ]

În mod normal, se acordă prioritate eliberării, dar dacă subiectul este întunecat sau cu contrast scăzut și camera este în modul de eliberare continuă, se va acorda prioritate focalizării pentru prima fotografie din fiecare serie. Pentru fotografiile rămase, se va acorda prioritate eliberării, indiferent de focalizare. Acest lucru vă ajută să vă asigurați că prima fotografie din fiecare serie este focalizată.

F

[ Focalizare ]

Fotografiile pot fi realizate numai când camera este focalizată (prioritate focalizare).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video