Alegeți viteza de focalizare pentru modul video.

Utilizați [ Când se aplică ] pentru a alege când se aplică opțiunea selectată.

Opțiune

Descriere

D

[ Întotdeauna ]

Camera focalizează la viteza selectată în orice moment în modul video.

E

[ Numai în timpul înregistrării ]

Focalizarea este reglată la viteza selectată numai în timp ce înregistrarea video este în curs. Alteori, camera focalizează cât mai repede posibil.

Sunete ale lentilelor

Sunetul produs de obiectiv în timpul operațiunilor de focalizare crește odată cu viteza AF. Efectul este deosebit de vizibil la o setare de [ +5 ], așa că alegeți valori mai mici dacă zgomotul vă distrage atenția.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video