Selectați [ ON ] pentru a netezi afișarea în vizor în funcție de condițiile de fotografiere. Mișcările subiecților care se mișcă rapid vor fi mai ușor de văzut.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

concentrare

b: Măsurare/Expunere

c: Temporizatoare/Blocare AE

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Video