Välj [ ON ] för att inkludera exponeringsinställningar i informationen som registreras i var och en av de fyra fotograferingsmenybankerna

 • Ändringar av exponeringsinställningarna kommer att lagras i den bank som för närvarande är vald för [ Fotograferingsmenybank ]. Inställningarna som sparats i banken kommer att återkallas nästa gång banken väljs.

 • De ytterligare inställningarna som lagras i utökade banker för användning i fotoläge är:

  • fotograferingsläge,

  • slutartid (endast lägena S och M ),

  • bländare (endast lägena A och M ), och

  • blixtläge.

 • De ytterligare inställningarna som lagras i utökade banker för användning i videoläge är:

  • fotograferingsläge,

  • slutartid (endast läge M ), och

  • bländare (endast lägena A och M ).

 • Om du väljer [ OFF ] återställs fotograferings- och blixtlägena, slutartiden och bländaren som gällde innan [ ON ] valdes.

 • Exponeringsinställningar kan också redigeras via alternativet [ Utökade menybanker ] i videoinspelningsmenyn. Ändringar som görs i fototagningsmenyn gäller i videoinspelningsmenyn och vice versa .