Välj [ ON ] för att minska "brus" (ljusa fläckar eller dimma) i bilder tagna med slutartider längre än 1 s.

  • Brusreducering med lång exponering utförs efter att bilden har tagits. Under bearbetningen visas meddelandet "[ Utför brusreducering ]" i fotograferingsdisplayen och " Jobb NR " blinkar på kontrollpanelen. Bilder kan inte tas förrän meddelandet har försvunnit från displayen. Tiden som krävs för att bearbeta bilder efter fotografering fördubblas ungefär.

    Kontrollpanel

    Övervaka

Varning: Brusreducering med lång exponering

Om kameran stängs av innan bearbetningen är klar kommer bilden att sparas men brusreducering kommer inte att utföras.