Välj en komprimeringstyp för NEF (RAW)-fotografier. I fallande ordning efter storleken på de producerade filerna är alternativen: [ Förlustfri komprimering ], [ Hög effektivitet m ] och [ Hög effektivitet ].

  • [ Hög effektivitet m ] ger bilder som jämförs med kvalitet med de som produceras av [ Förlustfri komprimering ] och har högre kvalitet än de som produceras av [ Hög effektivitet ].