Vinjettkontroll minskar "vinjettering" – en minskning av ljusstyrkan i kanterna på ett fotografi – med en mängd som varierar från objektiv till objektiv. Dess effekter är mest märkbara vid maximal bländare.

Alternativ

Beskrivning

e

[ Hög ]

Välj mängden vinjettkontroll som utförs från (i ordning från hög till låg) [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].

g

[ Normal ]

f

[ Låg ]

[ Av ]

Vinjettkontroll inaktiverad.

Varning: Vinjettkontroll

Beroende på scenen, fotograferingsförhållandena och typen av objektiv kan JPEG-bilder uppvisa "brus" (dimma) eller över- eller underexponering vid kanten av ramen som introducerar variationer i perifer ljusstyrka. Dessutom kan det hända att anpassade bildkontroller och förinställda bildkontroller som har ändrats från standardinställningarna inte ger önskad effekt. Ta testbilder och se resultaten i monitorn.

Vinjettkontroll

Ändringar av [ Vinjettkontroll ] i fototagningsmenyn gäller i videoinspelningsmenyn och vice versa .