Bevara detaljer i högdagrar och skuggor, skapa bilder med naturlig kontrast. Använd för scener med hög kontrast, till exempel när du fotograferar starkt upplysta utomhuslandskap genom en dörr eller ett fönster eller tar bilder av skuggade motiv en solig dag. Aktiv D-Lighting är mest effektiv när den används med matrismätning.

[ Av ]

[ Y Auto ]

Alternativ

Beskrivning

Y

[ Auto ]

Kameran justerar automatiskt Active D-Lighting som svar på fotograferingsförhållandena.

t

[ Extra hög 2 ]

Välj mängden aktiv D-Lighting som utförs från (i ordning från hög till låg) [ Extra hög 2 ], [ Extra hög 1 ], [ Hög ], [ Normal ] och [ Låg ].

s

[ Extra hög 1 ]

P

[ Hög ]

Q

[ Normal ]

R

[ Låg ]

c

[ Av ]

Aktiv D-Lighting av.

Alternativet som för närvarande är valt visas av en ikon på displayen under fotografering.

Varningar: Aktiv D-Lighting
  • "Brus" i form av slumpmässigt fördelade ljusa pixlar, dimma eller linjer kan förekomma på bilder tagna med Active D-Lighting.

  • I läge M motsvarar [ Y Auto ] [ Q Normal ].

  • Ojämn skuggning kan vara synlig med vissa motiv.

  • Den här funktionen gäller inte vid höga ISO-känsligheter (Hi 0,3–Hi 2,0), inklusive höga känsligheter som valts med automatisk ISO-känslighetskontroll.