Mätning avgör hur kameran ställer in exponeringen.

Alternativ

Beskrivning

L

[ Matrismätning ]

Kameran mäter ett brett område av bilden och ställer in exponeringen efter tonfördelning, färg, komposition och avstånd för resultat som ligger nära de som kan ses med blotta ögat.

M

[ Centrumvägd mätning ]

  • Kameran tilldelar den största vikten till mitten av ramen. Detta läge kan till exempel användas med motiv som dominerar kompositionen.

  • Centrumvägd mätning rekommenderas också när du använder filter med en exponeringsfaktor (filterfaktor) över 1×.

  • Storleken på det område som tilldelats högst vikt kan väljas med hjälp av anpassad inställning b5 [ Centervikt område ].

N

[ Spotmätning ]

  • Kameran mäter en cirkel med en diameter på 4 mm/0,16 tum (motsvarande cirka 1,5 % av bilden). Detta säkerställer att motivet blir korrekt exponerat även när bakgrunden är mycket ljusare eller mörkare.

  • Det uppmätta området är centrerat på den aktuella fokuspunkten. Om [ Auto-områdes-AF ] väljs för AF-områdesläge ( AF-områdesläge ), mäter kameran istället den mittre fokuspunkten.

t

[ Höjdpunktsvägd mätning ]

Kameran tilldelar högdagrar den största vikten. Använd det här alternativet för att minska förlusten av detaljer i höjdpunkter, till exempel när du fotograferar spotlight artister på scen.