Bilder sparas med filnamn som består av "DSC_" följt av ett fyrsiffrigt nummer och ett tillägg med tre bokstäver. [ Filnamn ] används för att välja tre bokstäver för att ersätta "DSC"-delen av filnamnet. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ).

Filnamn
 • Filnamn har formen "DSC_nnnn.xxx", där nnnn är ett nummer från 0001 till 9999 och xxx är ett av följande tillägg, tilldelat enligt de alternativ som valts för bildkvalitet och filtyp:

  • NEF: NEF (RAW) foton

  • JPG: JPEG (fina, normala eller grundläggande) foton

  • MOV: MOV-videor

  • NEV: NEV-videor

  • MP4: MP4-videor

  • NDF: Damm av referensdata

 • Bilder skapade med [ Adobe RGB ] vald för [ Färgrymd ] i fototagningsmenyn har filnamn av formatet "_DSCnnnn.xxx".

 • I varje fotopar som tagits med bildkvalitetsinställningarna RAW + JPEG, har NEF (RAW)- och JPEG-bilderna samma filnamn men olika filnamnstillägg.

 • Proxyvideor har samma filnamn som de RAW-filmer som de är inspelade med, men medan RAW-filmerna tilldelas filtillägget ".NEV" eller ".MOV", har proxyfilerna filtillägget ".MP4".