Når dit første billede ikke kan vente

Gøre sig klar

 1. Indsæt batteriet ( Indsættelse af batteriet ).

  For information om opladning af batteriet, se "Opladning af batteriet" ( Opladning af batteriet ).

 2. Indsæt et hukommelseskort ( Indsættelse af hukommelseskort ).
 3. Fastgør et objektiv ( Montering af et objektiv ).
  • Juster monteringsmærket på objektivet med det tilsvarende mærke på kamerahuset ( q ), og drej objektivet i den viste retning ( w ).

  • En rem kan fastgøres til kameraet. For mere information, se "Fastgøring af remmen" ( Montering af remmen ).

 4. Tænd for kameraet, og vælg derefter et sprog og indstil uret ( Kameraopsætning ).

Tag ( Tag billeder ) og se ( Afspilning ) billeder

 1. For at fokusere skal du trykke udløserknappen halvt ned (dvs. tryk let på udløserknappen og stopper, når den trykkes halvt ned).
 2. Uden at løfte fingeren fra udløserknappen skal du trykke knappen helt ned for at tage billedet.
 3. Se billedet.