Meddelelser

 • Ingen del af dokumentationen, der følger med dette produkt, må reproduceres, transmitteres, transskriberes, lagres i et genfindingssystem eller oversættes til noget sprog i nogen form, på nogen måde, uden Nikons forudgående skriftlige tilladelse.

 • Nikon forbeholder sig retten til at ændre udseendet og specifikationerne for den hardware og software, der er beskrevet i denne dokumentation, til enhver tid og uden forudgående varsel.

 • Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brugen af dette produkt.

 • Selvom der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i denne dokumentation er nøjagtige og fuldstændige, ville vi sætte pris på, hvis du gjorde Nikon-repræsentanten i dit område opmærksom på eventuelle fejl eller udeladelser (adresse angives separat).

Meddelelse om forbud mod kopiering eller reproduktion

Bemærk, at blot det at være i besiddelse af materiale, der er blevet digitalt kopieret eller gengivet ved hjælp af en scanner, digitalkamera eller anden enhed, kan være strafbart ved lov.

 • Genstande, der ved lov er forbudt at blive kopieret eller reproduceret

  Kopier eller reproducer ikke papirpenge, mønter, værdipapirer, statsobligationer eller lokale statsobligationer, heller ikke selvom sådanne kopier eller reproduktioner er stemplet med "Sample".

  Kopiering eller reproduktion af papirpenge, mønter eller værdipapirer, der cirkuleres i et fremmed land, er forbudt.

  Medmindre regeringens forudgående tilladelse er indhentet, er kopiering eller reproduktion af ubrugte frimærker eller postkort udstedt af regeringen forbudt.

  Kopiering eller reproduktion af frimærker udstedt af regeringen og af bekræftede dokumenter, der er fastsat ved lov, er forbudt.

 • Advarsler om visse kopier og reproduktioner

  Regeringen har udstedt advarsler om kopier eller reproduktioner af værdipapirer udstedt af private virksomheder (aktier, regninger, checks, gavekort osv.), pendlerkort eller kuponbilletter, undtagen når et minimum af nødvendige kopier skal leveres til erhvervsbrug af en virksomhed. Du må heller ikke kopiere eller gengive pas udstedt af regeringen, licenser udstedt af offentlige myndigheder og private grupper, ID-kort og billetter, såsom kort og måltidskuponer.

 • Overhold copyright-meddelelser

  I henhold til loven om ophavsret må fotografier eller optagelser af ophavsretligt beskyttede værker lavet med kameraet ikke bruges uden tilladelse fra indehaveren af ophavsretten. Undtagelser gælder for personlig brug, men bemærk, at selv personlig brug kan være begrænset i tilfælde af fotografier eller optagelser af udstillinger eller liveoptrædener.

Brug kun elektronisk tilbehør fra Nikon

Nikon-kameraer omfatter komplekse elektroniske kredsløb. Kun elektronisk tilbehør fra Nikon-mærket (inklusive linser, opladere, batterier, vekselstrømsadaptere og flashtilbehør), der er certificeret af Nikon specifikt til brug med dette Nikon-digitalkamera, er udviklet og dokumenteret til at fungere inden for drifts- og sikkerhedskravene for dette elektroniske kredsløb.

Brug af ikke-Nikon elektronisk tilbehør kan beskadige kameraet og kan ugyldiggøre din Nikon-garanti. Brug af genopladelige Li-ion-batterier fra tredjeparter, der ikke bærer Nikon holografiske forsegling vist nedenfor, kan forstyrre normal drift af kameraet eller resultere i, at batterierne overophedes, antændes, brister eller lækker.

Kontakt en lokal autoriseret Nikon-forhandler for at få flere oplysninger om Nikon-tilbehør.

Hukommelseskort
 • Hukommelseskort kan være varme efter brug. Vær forsigtig, når du fjerner hukommelseskort fra kameraet.

 • Udfør ikke følgende handlinger under formatering, eller mens data optages, slettes eller kopieres til en computer eller anden enhed. Manglende overholdelse af disse forholdsregler kan resultere i tab af data eller beskadigelse af kameraet eller kortet.

  • Fjern eller indsæt ikke hukommelseskort.

  • Sluk ikke kameraet.

  • Fjern ikke batteriet.

  • Frakobl ikke AC-adaptere.

 • Rør ikke ved kortterminalerne med fingrene eller metalgenstande.

 • Brug ikke overdreven kraft, når du håndterer hukommelseskort. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan beskadige kortet.

 • Undgå at bøje eller tabe hukommelseskort eller udsætte dem for stærke fysiske stød.

 • Udsæt ikke hukommelseskort for vand, varme eller direkte sollys.

 • Formater ikke hukommelseskort i en computer.

Før du tager vigtige billeder

Før du tager billeder ved vigtige lejligheder (såsom ved bryllupper eller før du tager kameraet med på tur), skal du tage et testbillede for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tabt fortjeneste, der kan skyldes produktfejl.

Livslang læring

Som en del af Nikons "Life-Long Learning" forpligtelse til løbende produktsupport og uddannelse, er løbende opdateret information tilgængelig online på følgende websteder:

Besøg disse websteder for at holde dig ajour med den seneste produktinformation, tips, svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og generelle råd om digital billedbehandling og fotografering. Yderligere oplysninger kan være tilgængelige fra Nikon-repræsentanten i dit område. Se følgende URL for kontaktoplysninger: https://imaging.nikon.com/