I videotilstand kan kameraet optage direkte til tilsluttede HDMI-optagere.

 • Hvis der indsættes et hukommelseskort i kameraet, når det er tilsluttet en optager, vil der blive optaget video både til optageren og hukommelseskortet. Hvis der ikke er indsat et hukommelseskort, optages optagelserne kun på den eksterne enhed.

Justering af indstillinger

Brug punktet [ HDMI ] i opsætningsmenuen til at justere indstillingerne for HDMI-output.

Mulighed

Beskrivelse

[ Output opløsning ]

Formatet for output til HDMI-enheder kan vælges fra [ Auto ], [ 4320p (progressiv) ], [ 2160p (progressiv) ], [ 1080p (progressiv) ] og [ 720p (progressiv) ].

[ Outputområde ]

RGB-videosignalets inputområde varierer med HDMI-enheden. [ Auto ], som matcher outputområdet til HDMI-enheden, anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er i stand til at bestemme det korrekte RGB-videosignaludgangsområde for HDMI-enheden, kan du vælge mellem følgende muligheder:

 • [ Begrænset område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 16 til 235. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker et tab af detaljer i skygger.

 • [ Fuldt område ]: For enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 0 til 255. Vælg denne mulighed, hvis du bemærker, at skyggerne er "udvaskede" eller for lyse.

[ Output optagelsesinformation ]

Vælg, om optageoplysninger skal vises på HDMI-enheden. Hvis [ ON ] er valgt, vil ikoner og andre oplysninger i optagedisplayet blive optaget med optagelserne gemt på eksterne optagere.

[ Spejl kamera info display ]

Vælg, om visningen på kameraskærmen forbliver tændt, mens en HDMI-enhed er tilsluttet.

 • Hvis [ OFF ] er valgt, forbliver displayet slukket, hvilket reducerer forbruget af kameraets batteri.

 • [ Visning af spejlkamerainfo ] vil være fast på [ TIL ], mens [ FRA ] er valgt for [ Output optagelsesinfo ].

"Output opløsning"

 • Når [ Auto ] er valgt for [ HDMI ] > [ Output resolution ] i opsætningsmenuen, registrerer kameraet automatisk, om den eksterne optager understøtter den billedstørrelse og -hastighed, der er valgt på kameraet. Hvis det ikke gør det, søger kameraet efter en understøttet opløsning og billedhastighed i den rækkefølge, der er angivet nedenfor. Hvis der ikke findes nogen understøttet opløsning og billedhastighed, vil output blive suspenderet.

  • Intet hukommelseskort isat i kameraet :

   Rammestørrelse/billedhastighed

   Output opløsning/frame rate søgerækkefølge

   [ 7680×4320; 30p ]

   4320/30p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 7680×4320; 25p ]

   4320/25p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 7680×4320; 24p ]

   4320/24p V 2160/24p V 1080/24p

   [ 3840×2160; 120p ]

   2160/120p V 1080/120p V 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 100p ]

   2160/100p V 1080/100p V 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 60p ]

   2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 50p ]

   2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 30p ]

   2160/30p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 25p ]

   2160/25p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 24p ]

   2160/24p V 1080/24p

   [ 1920×1080; 120p ]

   1080/120p V 1080/60p V 1080/30p

   [ 1920×1080; 100p ]

   1080/100p V 1080/50p V 1080/25p

   [ 1920×1080; 60p ]

   1080/60p V 1080/30p

   [ 1920×1080; 50p ]

   1080/50p V 1080/25p

   [ 1920×1080; 30p ]

   1080/30p

   [ 1920×1080; 25p ]

   1080/25p

   [ 1920×1080; 24p ]

   1080/24p

  • Hukommelseskort sat i kameraet :

   Rammestørrelse/billedhastighed

   Output opløsning/frame rate søgerækkefølge

   [ 7680×4320; 30p ]

   1080/30p

   [ 7680×4320; 25p ]

   1080/25p

   [ 7680×4320; 24p ]

   1080/24p

   [ 3840×2160; 120p ]

   1080/60p V 1080/30p

   [ 3840×2160; 100p ]

   1080/50p V 1080/25p

   [ 3840×2160; 60p ]–[ 1920×1080; 24p ]

   Samme som når der ikke er sat et hukommelseskort i kameraet.

 • Når en anden indstilling end [ Auto ] er valgt for [ Output resolution ], udsendes signalet med den valgte opløsning. HDMI-output vil blive suspenderet, hvis:

  • outputopløsningen er højere end den aktuelle billedstørrelse eller

  • optageren understøtter ikke den valgte udgangsopløsning.

Billedhastigheder for [ Outputopløsning ] Andre muligheder end [ Auto ]

Videooptagelseshastigheder på 120p, 100p, 60p eller 50p vil blive justeret som følger, hvis de ikke er kompatible med den valgte billedhastighed for den eksterne optager.

 • 120p: Billedhastigheden falder først til 60p. Hvis 60p heller ikke understøttes, falder det til 30p.

 • 100p: Billedhastigheden falder først til 50p. Hvis 50p heller ikke understøttes, falder det til 25p.

 • 60p: Billedhastigheden falder til 30p.

 • 50p: Billedhastigheden falder til 25p.

Billedhastigheder for en [ outputopløsning ] på [ 720p (progressiv) ]

Optagelser filmet med en billedhastighed på 120p, 60p, 30p eller 24p udsendes ved 60p. Optagelser filmet ved 100p, 50p eller 25p udsendes ved 50p.

Forsigtig: Optagelser med hukommelseskort

Optagelser filmet med en billedstørrelse på 7680 × 4320 eller med en billedstørrelse og -hastighed på 3840 × 2160; 120p eller 3840 × 2160; 100p udsendes ikke via HDMI, hvis [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ] er valgt for [ HDMI ] > [ Output opløsning ] i opsætningsmenuen. Fjern hukommelseskortene fra kameraet, og optag optagelserne til den eksterne optager.

Zoom
 • Kameradisplayet kan zoomes ind ved at trykke på X -knappen under optagelse, men det har ingen indflydelse på optagelserne til optageren.

 • Hvis der ikke optages nogen optagelser i øjeblikket, vil ændringer til zoom ved hjælp af X -knappen blive afspejlet både i kameraets display og i outputtet til optageren. Udgangsopløsningen skifter dog til [ 1080p (progressiv) ], selvom den sidst valgte indstilling for [ HDMI ] > [ Outputopløsning ] i opsætningsmenuen var [ 4320p (progressiv) ] eller [ 2160p (progressiv) ].

YCbCr og bitdybde

YCbCr-værdien og bitdybden for optagelsesoutput til eksterne HDMI-enheder, når [ H.265 10-bit (MOV) ] eller [ H.265 8-bit (MOV) ] er valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen varierer med rammestørrelsen og hastigheden.

Rammestørrelse/billedhastighed

Video filtype

H.265 10-bit

H.265 8-bit

[ 7680×4320; 30p ]

4:2:0 10-bit

4:2:0 8-bit

[ 7680×4320; 25p ]

[ 7680×4320; 24p ]

[ 3840×2160; 120p ]

[ 3840×2160; 100p ]

[ 3840×2160; 60p ]

4:2:2 10-bit

4:2:2 8-bit

[ 3840×2160; 50p ]

[ 3840×2160; 30p ]

[ 3840×2160; 25p ]

[ 3840×2160; 24p ]

[ 1920×1080; 120p ]

[ 1920×1080; 100p ]

[ 1920×1080; 60p ]

[ 1920×1080; 50p ]

[ 1920×1080; 30p ]

[ 1920×1080; 25p ]

[ 1920×1080; 24p ]

 • [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ]-optagelser udsendes ved en YCbCr-værdi på 4:2:2 og en bitdybde på 10 bit, uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Frame size/frame rate ].

 • [ H.264 8-bit (MP4) ]-optagelser udsendes med en YCbCr-værdi på 4:2:2 og en bitdybde på 8 bit, uanset hvilken indstilling der er valgt for [ Frame size/frame rate ].

Optagelse til eksterne optagere, der understøtter en bitdybde på 10 bit

HDMI-signalet udsendes kun i en bitdybde på 10 bit til HDMI-optagere, der understøtter denne mulighed.

Ekstern optagelseskontrol

Valg af [ ON ] for [ External rec. cntrl (HDMI) ] i videooptagelsesmenuen gør det muligt at bruge kamerakontroller til at starte og stoppe optagelse på den eksterne optager.

 • Kontakt producenten for at få oplysninger om, hvorvidt din optager understøtter ekstern optagelseskontrol.

 • Kameradisplayet slukkes automatisk, når den valgte tid for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ] udløber, hvilket afslutter HDMI-output. Når du optager videoer til en ekstern enhed, skal du vælge [ Standby-timer ] og vælge [ Ingen grænse ] eller en længere tid end den forventede optagetid.

 • Et ikon vil blive vist på kameramonitoren, når [ TIL ] er valgt: A vises, hvis der ikke optages nogen optagelser i øjeblikket, B , mens videoer optages. Under optagelse skal du kontrollere optagerens og optagerens display for at sikre, at optagelserne gemmes på enheden.

 • Bemærk, at valg af [ TIL ] kan forstyrre optagelserne til enheden.