Lokationsdata og sporlogs
  • Hvis [ ON ] er valgt for [ Location data (built-in) ] > [ Record location data ] i opsætningsmenuen, eller logsporing er i gang, vil kameraet fortsætte med at indhente log og/eller placering, selv når det er slukket.

  • Personlige oplysninger kan udledes af placeringsdata, der er gemt i sporlogs eller indlejret i fotos og videoer. Udvis forsigtighed, når du deler fotos, videoer eller sporlogfiler, eller når du sender dem til internettet eller andre steder, hvor de kan ses af tredjeparter. Sørg også for at læse "Forsigtig: Bortskaffelse af datalagerenheder" ( Forsigtig: Bortskaffelse af datalagerenheder ).

Navigation

Dette produkt er et kamera. Det er ikke beregnet til brug som navigations- eller opmålingsenhed.

  • Placeringen rapporteret af kameraet er kun en tilnærmelse. Den må ikke bruges til opmåling eller til navigation, når du rejser med fly eller bil, til fods eller på anden måde.

Oversøisk brug
  • Inden du rejser, skal du kontakte dit rejsebureau eller ambassaden eller turistrådet for de lande, du skal besøge, for at få oplysninger om restriktioner, der kan gælde for brugen af kameraer, der understøtter registrering af lokalitetsdata. Kina, for eksempel, forbyder uautoriseret registrering af lokalitetsdata. Vælg [ OFF ] for [ Record location data ].

  • Fra oktober 2021 fungerer placeringsdatafunktionen muligvis ikke som forventet i Kina og i nærheden af den kinesiske grænse.