For at se et diasshow, hvor billeder afspilles et ad gangen i den optagede rækkefølge, skal du vælge [ Diasshow ] i i -menuen. Du kan også vælge, hvor længe billeder i showet skal vises.

 1. Vælg startbilledet ved hjælp af multivælgeren, og tryk på i -knappen.

  Diasshowet starter med det valgte billede og fortsætter gennem alle de billeder, der er optaget efter det.

 2. Fremhæv [ Slide show ] og tryk på 2 .

  For at vælge, hvor længe billeder skal vises, skal du fremhæve [ Frame interval ] og trykke på 2 .

 3. Fremhæv [ Start ], og tryk på J

  • Diasshowet starter.

  • I tilfælde af videoer ignoreres indstillingen valgt for [ Frame interval ]. i stedet vil startrammen blive vist i kort tid, før videoafspilningen begynder.

  • Når showet slutter, vises en meddelelse, før normal afspilning genoptages.

Under showet

Følgende handlinger kan udføres, mens showet er i gang:

Til

Beskrivelse

Spring tilbage/spring frem

Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til næste billede.

Se yderligere fotoinfo

Tryk på 1 , 3 eller DISP for at vælge de viste fotooplysninger. For at skjule billedoplysninger skal du vælge [ Ingen (kun billede) ].

Juster lydstyrken

Tryk på X for at øge lydstyrken, W ( Q ) for at mindske.

Afslut til afspilningstilstand

Tryk på K for at afslutte diasshowet og vende tilbage til afspilningsdisplayet.