Oplad det medfølgende EN-EL18d-batteri før brug.

Forsigtig: Batteriet og opladeren

Læs og følg advarslerne og forsigtighedsreglerne i "For din sikkerhed" ( For din sikkerhed ) og "Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig" ( Vedligeholdelse af kameraet og batteriet: Forsigtig ).

Batteriopladeren

 • Før du oplader batteriet, skal du slutte EH-7P opladnings-vekselstrømsadapteren til MH-33-batteriopladeren og slutte den til en stikkontakt. Du kan derefter indsætte batteriet for at begynde opladningen.

  1

  Signal kontakter

  2

  Opladningslamper (grøn)

 • Opladningslamperne blinker, mens opladningen er i gang, og holder op med at blinke, når opladningen afsluttes. Bemærk, at afhængigt af batteriets ladetilstand kan der være en forsinkelse på omkring ti sekunder, før lamperne begynder at blinke.

 • Indsæt batteriet (polerne først), juster enden af batteriet med guiden og skub derefter batteriet i den angivne retning, indtil det klikker på plads.

 • Efterlad opladeren et sted, hvor den forbliver stabil og fri for vibrationer under brug.

 • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka 4 timer.

 • Efterhånden som opladningen skrider frem, lyser opladningslamperne én ad gangen, indtil opladningen er fuldført, og alle tre lamper lyser.

 • Batteristatus vises af opladningslamperne:

  Opladningslamper

  Opladningstilstand

  <50 %

  ≥50 %, <80 %

  ≥80 %, <100 %

  100 %

  100 %

  I (slukket)

  I (slukket)

  H (blinker)

  K (til)

  80 %

  I (slukket)

  H (blinker)

  K (til)

  K (til)

  50 %

  H (blinker)

  K (til)

  K (til)

  K (til)

Forsigtig: Opladning af EN-EL18d-batterier

EN-EL18d genopladelige Li-ion-batterier er ikke kompatible med MH-26a eller MH-26 batteriopladere. Sørg for at bruge MH-33, når du oplader EN-EL18d-batterier via en oplader.

Hvis opladningslamperne blinker hurtigt

Hvis opladningslamperne blinker hurtigt (8 gange i sekundet):

 • Batteriet blev ikke isat korrekt : Tag opladeren ud af stikkontakten, og fjern og sæt batteriet i igen.

 • Den omgivende temperatur er for varm eller for kold : Brug batteriopladeren ved temperaturer inden for det angivne temperaturområde (0–40 °C/+32–104 °F).

Hvis problemet fortsætter, skal du tage stikket ud af opladeren og afslutte opladningen. Bring batteriet og opladeren til en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

AC-adapteren til opladning: Oplader

Når det er sat i kameraet, kan batteriet oplades ved hjælp af den medfølgende EH-7P opladnings-vekselstrømsadapter.

 • Når du har bekræftet, at kameraet er slukket, skal du tilslutte opladnings-vekselstrømsadapteren ( q ) og tilslutte adapteren. Batteriet oplades, mens kameraet er slukket. Hold stikket lige under isætning og fjernelse.

 • Kameraets opladningslampe ( w ) lyser gult, mens opladning er i gang. Lampen slukker, når opladningen er fuldført.

 • Et opbrugt batteri vil oplades helt på cirka 3 timer og 40 minutter.

 • Batteriet oplades også, når standby-timeren er slukket.

 • Når opladningen er færdig, skal du tage opladnings-vekselstrømsadapteren ud af stikket og frakoble den fra kameraet.

Forsigtig: Opladning af EN-EL18a/EN-EL18 batterier

AC-opladningsadapteren kan ikke bruges til at oplade EN-EL18a eller EN-EL18 genopladelige Li-ion-batterier. Brug en MH-26a batterioplader.

Forsigtig: AC-adapteren til opladning
 • Hvis batteriet ikke kan oplades ved hjælp af opladnings-vekselstrømsadapteren, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt, eller kameraets temperatur er forhøjet, blinker opladningslampen hurtigt i ca. 30 sekunder og slukker derefter. Hvis opladningslampen er slukket, og du ikke har observeret batteriets opladning, skal du tænde for kameraet og kontrollere batteriniveauet.

 • Batterier med en "4" ( l ) der viser for [ Batteriinfo ] > [ Batterialder ] i opsætningsmenuen kan ikke oplades.

Opladnings-vekselstrømsadapteren: Strømforsyning
 • Hvis [ ON ] er valgt for [ USB-strømforsyning ] i opsætningsmenuen, vil opladnings-vekselstrømsadapteren forsyne kameraet med strøm, når kameraet er tændt.

 • Batteriet oplades ikke, mens kameraet får strøm fra en ekstern strømkilde.

 • For mere information, se "'Strømlevering' Versus 'Opladning'" ( "Strømlevering" Versus "Opladning" ).

Computer USB-strømforsyning og batteriopladning
 • Computere vil kun levere strøm til kameraet eller oplade batteriet, når de er tilsluttet via et UC-E25 USB-kabel (tilgængelig separat; USB-kabler ). Det medfølgende USB-kabel kan ikke bruges til dette formål.

 • Afhængigt af modellen og produktspecifikationerne vil nogle computere ikke levere strøm til kameraet eller oplade batteriet.