Du kan tage billeder ved hjælp af en valgfri flashenhed monteret på kameraets tilbehørssko eller en eller flere eksterne flashenheder.

  • Når du bruger blitz, skal du vælge [ OFF ] for [ Silent mode ] i opsætningsmenuen.

Kameramonterede flashenheder

Tag billeder med en flashenhed monteret på kameraet. Se de følgende sider for mere information ( Brug af en blitz på kameraet ).

Fjernfotografering med flash

Tag billeder med en eller flere eksterne flashenheder ved hjælp af trådløs flashstyring (Advanced Wireless Lighting eller AWL). For mere information, se "Fjernflashfotografering" ( Fjernflashfotografering ).