Når en flashenhed, der understøtter unified flash control (en SB-5000, SB-500, SB-400 eller SB-300; Unified Flash Control ), er monteret på kameraet, flashkontroltilstand, flashniveau og andre flashindstillinger kan justeres ved hjælp af punktet [ Flash control ] > [ Flash control mode ] i fotooptagelsesmenuen. De tilgængelige flashstyringstilstande varierer med den anvendte blitz. De tilgængelige muligheder i flashkontroldisplayet varierer med den indstilling, der er valgt for [ Flash control mode ].

 • Indstillinger for andre flashenheder end SB-5000, SB-500, SB-400 og SB-300 kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

 • Indstillinger for en SB-5000 monteret på tilbehørsskoen kan også justeres ved hjælp af knapperne på flashenheden.

Mulighed

Beskrivelse

[ TTL ]

 • Flashoutput justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.

 • Output kan justeres ved hjælp af [ Blitzkompensation (TTL) ].

[ Automatisk ekstern blitz ]

 • Lys fra blitzen reflekteres fra motivet til en automatisk ekstern blitzsensor, og flashudladningen justeres automatisk.

 • Output kan justeres ved hjælp af [ Automatisk ekstern flashkompensation ].

 • Automatisk ekstern flash understøtter tilstandene "automatisk blænde" ( q A ) og "ikke-TTL auto" ( A ). For detaljer, se dokumentationen, der fulgte med flashenheden.

[ Manual for afstandsprioritet ]

 • Vælg afstanden til motivet; blitzeffekten justeres automatisk.

 • Afstanden til motivet vælges ved hjælp af [ Afstandsprioritetsindstillinger ] > [ Afstand ], mens flashudladningen kan justeres ved hjælp af [ Blitzkompensation ].

[ Manuel ]

 • Vælg blitzniveauet manuelt.

 • Flashoutput vælges med [ Manuel outputmængde ].

[ Gentagende blitz ]

 • Blitzen udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 • Brug [ Gentagende flash ] > [ Output ] til at justere flashoutput og [ Times ] til at vælge det antal gange, enheden udløses. [ Frekvens ] styrer, hvor ofte enheden affyrer pr. sekund, målt i Hz.

 • Det maksimale antal gange, flashen udløses, varierer med [ Output ] og [ Frequency ]. For detaljer, se dokumentationen, der fulgte med flashenheden.

Unified Flash Control

Unified flash control gør det muligt for kameraet og flashenheden at dele indstillinger. Ændringer af blitzindstillinger, der er foretaget med enten kameraet eller flashenheden, afspejles på begge enheder, ligesom ændringer foretaget med valgfri Camera Control Pro 2-software. Flashenheden skal understøtte unified flash control.