Afspilning i fuld skærm

Tryk på K knappen for at se det seneste billede i fuld skærm på displayet.

  • Tryk på 4 for at vende tilbage til det forrige billede, 2 for at springe til næste billede.

  • Tryk på 1 , 3 eller DISP -knappen for at se flere oplysninger om det aktuelle billede ( Fotoinformation ).

Miniatureafspilning

For at se flere billeder skal du trykke på knappen W ( Q ), når et billede vises i fuld skærm.

  • Antallet af viste billeder stiger fra 4 til 9 til 72, hver gang der trykkes på W ( Q )-knappen, og falder med hvert tryk på X knappen.

  • Fremhæv billeder med 1 , 3 , 4 eller 2 .

Tryk på kontrolelementer

Berøringsknapper kan bruges, når billeder vises på skærmen ( afspilning ).

Roter Høj

For at vise "høje" (portræt-orienterede) billeder i høj retning, skal du vælge [ ON ] for [ Rotate tall ] i afspilningsmenuen.

Billedanmeldelse

Når [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen, vises billeder automatisk efter optagelse; du behøver ikke trykke på K knappen.

  • Hvis [ Til (kun skærm) ] er valgt, vil fotos ikke blive vist i søgeren.

  • I kontinuerlig udløsertilstande begynder visningen, når optagelsen slutter, med det første billede i den aktuelle serie vist.

  • Billeder roteres ikke automatisk under billedgennemsyn, selv når [ TIL ] er valgt for [ Rotér højt ] i afspilningsmenuen.