Fjernbetjening af blitz, der leveres via radiosignaler fra en WR-R11a eller WR-R10, der er tilsluttet kameraet, kaldes "radio Advanced Wireless Lighting" eller "radio AWL". Radio AWL fås med SB-5000 flashenheder.

Etablering af en trådløs forbindelse

Før du bruger radio AWL, skal du oprette en trådløs forbindelse mellem WR-R11a eller WR-R10 og de fjernbetjente flashenheder.

WR-R10 trådløs fjernbetjening
 • En WR-A10-adapter er påkrævet, når du bruger WR-R10.

 • Sørg for at opdatere firmwaren til den valgfrie WR-R10 trådløs fjernbetjening til version 3.0 eller nyere, før du bruger radio AWL. Oplysninger om udførelse af firmwareopdateringer er tilgængelige via Nikons websted for dit land eller område.

 1. C : Tilslut WR-R11a/WR-R10.

  For mere information, se dokumentationen, der følger med WR-R11a/WR-R10.

 2. C : Vælg [ Radio AWL ] for [ Flash control ] > [ Wireless flash options ] i fotooptagelsesmenuen.
 3. C : Vælg en kanal til WR-R11a/WR-R10.

  Indstil kanalvælgeren WR-R11a/WR-R10 til den ønskede kanal.

 4. C : Vælg en forbindelsestilstand for WR-R11a/WR-R10.

  Vælg [ Wireless remote (WR) options ] > [ Link mode ] i kameraets opsætningsmenu, og vælg mellem følgende muligheder:

  Mulighed

  Beskrivelse

  [ Parring ]

  Kameraet forbinder kun til enheder, som det tidligere er blevet parret med.

  • Da kameraet ikke kommunikerer med enheder, som det ikke er blevet parret med, kan denne mulighed bruges til at forhindre signalinterferens fra andre enheder i nærheden.

  • Da hver enhed skal parres separat, anbefales PIN-kode dog, når der oprettes forbindelse til et stort antal enheder.

  [ PIN ]

  Kommunikation deles mellem alle enheder med den samme firecifrede PIN-kode.

  • Denne mulighed er et godt valg til fotografering med et stort antal eksterne enheder.

  • Hvis der er flere kameraer til stede, som deler den samme PIN-kode, vil flashenhederne være udelukkende under kontrol af det kamera, der forbinder først, hvilket forhindrer alle andre kameraer i at oprette forbindelse (LED'erne på WR-R11a/WR-R10-enhederne tilsluttet til berørte kameraer blinker).

 5. f : Opret en trådløs forbindelse mellem WR-R11a/WR-R10 og de eksterne flashenheder.

  • Indstil fjernbetjeningerne til radio AWL fjernbetjeningstilstand.

  • Indstil fjernbetjeningsenhederne til den kanal, du valgte til WR-R11a/WR-R10 i trin 3.

  • Par hver af fjernbetjeningsenhederne med WR-R11a/WR-R10 i henhold til indstillingen valgt i trin 4:

   • [ Parring ]: Start parring på fjernbetjeningen og tryk på WR-R11a/WR-R10 parringsknappen. Parringen er fuldført, når LINK-lamperne på WR-R11a/WR-R10 og flashenheden blinker orange og grønt. Når en forbindelse er etableret, lyser LINK-lampen på fjernflashenheden grønt.

   • [ PIN ]: Brug kontrollerne på den eksterne flashenhed til at indtaste den PIN-kode, du valgte i det foregående trin. Parringen begynder, når PIN-koden indtastes. Når en forbindelse er etableret, lyser LINK-lampen på fjernflashenheden grønt.

 6. f : Gentag trin 5 for de resterende fjernenheder.

 7. f : Bekræft, at de blitzklare lys for alle flashenheder lyser.

  I radio AWL lyser flash-klar-indikatoren i kameraets optagedisplay, når alle flashenheder er klar.

Liste over eksterne flash-enheder

For at se de flashenheder, der i øjeblikket styres ved hjælp af radio AWL, skal du vælge [ Flash control ] > [ Radio remote flash info ] i kameraets fotooptagelsesmenu.

 • Identifikationen (navnet på fjernflashenheden) for hver enhed kan ændres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

  1

  Tilsluttet flashenhed

  2

  Gruppe

  3

  Flash-klar indikator

Genopretter forbindelse

Så længe kanalen, linktilstanden og andre indstillinger forbliver de samme, vil WR-R11a/WR-R10 automatisk oprette forbindelse til tidligere parrede flashenheder, når fjernbetjeningstilstand er valgt på flashenheden, og trin 3-6 kan udelades . Flashenhedens LINK-lampe lyser grønt, når der er oprettet forbindelse.

Fjernfotografering med flash

Indstillingerne justeres ved hjælp af [ Flash control ] > [ Remote flash control ] i fotooptagelsesmenuen. Vælg en fjernbetjent flashstyringstilstand, og tag billeder som beskrevet nedenfor.

Gruppe Flash

Vælg dette punkt, hvis du ønsker at justere indstillingerne separat for flashenhederne i hver gruppe.

 1. C : Vælg [ Gruppeflash ] for [ Flashkontrol ] > [ Fjernflashstyring ].
 2. C : Fremhæv [ Group flash options ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .
 3. C : Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau.
  • Vælg en flashkontroltilstand og flashniveau for flashenhederne i hver gruppe.

  • Følgende muligheder er tilgængelige:

   Mulighed

   Beskrivelse

   TTL

   i-TTL flash kontrol.

   qEN

   Automatisk blænde. Kun tilgængelig med kompatible flashenheder.

   M

   Vælg blitzniveauet manuelt.

   ––
   (af)

   Fjernenhederne affyrer ikke. [ Komp. ] kan ikke justeres.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.

  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.

 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne for yderligere information.

  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du bruge punktet [ Test flash ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

 6. C : Tag billedet.

Flash info

Gruppeblitzindstillinger kan ses ved hjælp af punktet [ Flash info ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

Hurtig trådløs kontrol

Vælg dette punkt for at kontrollere den relative balance mellem de fjernbetjente flashenheder i gruppe A og B og justere flasheffekten for gruppe C. Outputtet for gruppe C justeres manuelt.

 1. C : Vælg [ Hurtig trådløs kontrol ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ].
 2. C : Fremhæv [ Hurtige trådløse kontrolmuligheder ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .
 3. C : Juster indstillinger for hurtig trådløs kontrol.

  • Vælg balancen mellem gruppe A og B.

  • Juster blitzkompensation for gruppe A og B.

  • Juster indstillinger for gruppe C:

   • Vælg [ M ] for at aktivere eller [ –– ] for at deaktivere enhederne i gruppe C.

   • Når [ M ] er valgt, vil enhederne i gruppe C udløses på den valgte udgang.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A, B eller C).

  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.

 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne for yderligere information.

  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du bruge punktet [ Test flash ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

 6. C : Tag billedet.

Flash info

Indstillinger for hurtig trådløs kontrol kan ses ved hjælp af punktet [ Flash info ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

Gentagelse af fjernbetjening

Flashenhederne udløses gentagne gange, mens lukkeren er åben, hvilket giver en effekt med flere eksponeringer.

 1. C : Vælg [ Remote repeating ] for [ Flash control ] > [ Remote flash control ].
 2. C : Fremhæv [ Remote repeating options ] i [ Flash control ]-displayet, og tryk på 2 .
 3. C : Juster indstillinger for fjerngentagelse.

  • Juster "output", "tider" og "frekvens".

  • Aktiver eller deaktiver valgte grupper.

   • Vælg [ ON ] for at aktivere eller [ –– ] for at deaktivere den valgte gruppe.

 4. f : Grupper de eksterne flashenheder.

  • Vælg en gruppe (A–F) for hver af de fjernbetjente flashenheder.

  • Master flashen kan styre op til 18 flashenheder i enhver kombination.

 5. C / f : Komponer billedet og arranger flashenhederne.

  • Se dokumentationen, der fulgte med flashenhederne, for mere information.

  • Affyr enhederne og bekræft, at de fungerer normalt. For at affyre enhederne, skal du bruge punktet [ Test flash ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

 6. C : Tag billedet.

Flash info

Valgmuligheder for fjerngentagelse kan ses ved hjælp af punktet [ Flash info ] i menuen i, som kan føjes til menuen ved hjælp af brugerdefineret indstilling f1 [ Customize i menu ].

Tilføjelse af en skomonteret flashenhed

Radiostyrede flashenheder ( Radio AWL ) kan kombineres med en hvilken som helst af følgende flashenheder monteret på kameraets tilbehørssko:

 • SB-5000: Inden du sætter flashenheden på, skal du indstille den til radiostyret masterflash-tilstand (et d -ikon vises i øverste venstre hjørne af displayet) og vælge gruppe- eller fjernbetjent flashstyring. Når enheden er tilsluttet, kan indstillingerne justeres fra kameraets menuer eller ved hjælp af knapperne på SB-5000. I tilfælde af kameramenuer skal du bruge de valgmuligheder, der er angivet under [ Gruppeblitzindstillinger ] > [ Masterflash ] eller under [ M ] i [ Remote repeating options ]-displayet.

 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: Konfigurer blitzen til selvstændig brug. Brug knapperne på flashenheden til at justere flashindstillingerne.

 • SB-500, SB-400, SB-300: Monter enheden på kameraet. Juster indstillinger ved hjælp af punktet [ Gruppeblitzindstillinger ] > [ Masterflash ] i kameramenuerne.